Khai giảng năm học 2019 - 2020

Các tiết mục văn nghệ Chào mừng Khai giảng năm học 2019 - 2020 được tổ chức vào ngày 5/9/2019

 

Bài viết liên quan