Khai giảng năm học 2018 - 2019

 Đồng chí Trần Minh Hiền - Bí thư Đảng ủy đến dự lễ và đánh trống chào mừng năm học mới

 

Bài viết liên quan