Nghi thức Đội huyện Hòa Bình năm 2019

Ngày 30/3/2019, Liên đội Trường tiểu học Hòa Bình B tham gia Hội thi Nghi thức Đội huyện Hòa Bình năm 2019.

Sáng ngày 30/3/2019, Huyện Đoàn huyện Hòa Bình tổ chức Hội thi Nghi thức Đội huyện Hòa Bình năm 2019 với 19 Liên đội khối Tiểu học tham gia. 

 

 

Phần 1: Mở đầu là Liên đội Trường tiểu học Hòa Bình B thi Nghi thức đội về đội hình đội ngũ.

Phần 2: Liên đội thi về Nghi lễ