Thông tin chi tiết:
Mã Ngọc Đan Anh
Kế toán, Văn thư Mã Ngọc Đan Anh
Ngày tháng năm sinh 03/09/1994
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0829134569
Email mangocdananh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách